Nieuwsberichten Antes

Componence Asset List

07 juli 2020

sms+dienst+nieuws.jpg

Antes start samen met Fivoor een pilot met een sms-dienst voor omwonenden van de psychiatrische klinieken in Poortugaal. Mede op verzoek van de gemeente hebben beide organisaties onderzocht hoe zij een aanvulling konden bieden op de huidige communicatie met omwonenden. Aanleiding hiervoor is de wens van omwonenden om snel geïnformeerd te worden bij incidenten die zich afspelen in de klinieken of op het terrein, die mogelijk een impact hebben op de omgeving. Antes en Fivoor willen graag een goede buur zijn en samen tegemoetkomen aan deze behoefte.

Sms-berichten

Deelnemers aan de pilot ontvangen vanaf 16 juli een sms als zich een situatie voordoet die mogelijk van invloed is op de omwonenden. De informatie kan variëren van een veiligheidswaarschuwing tot uitleg over het toesnellen van een ambulance of andere hulpdienst.

Samenspraak

De informatiedienst is in samenspraak met omwonenden ontwikkeld en een aantal van hen doet mee aan de pilot. De omwonenden, die aanwezig waren bij de laatste digitale omwonendenavond over dit onderwerp, hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Ook de leden van de klankbordgroep Antes en de commissie van omwonenden van Fivoor zijn gevraagd mee te doen. Er is bewust gekozen voor een kleinschalige pilotgroep, zodat het systeem zorgvuldig kan worden ingericht en de organisaties kunnen leren van de ervaringen.

Evaluatie en voortzetting

De pilot duurt drie maanden. Deelnemers kunnen doorlopend hun feedback geven en aanpassingen worden indien mogelijk direct verwerkt in de pilot. Half oktober vindt een eindevaluatie plaats en wordt in samenspraak met de betrokken deelnemers bepaald of de dienst wordt voortgezet en wordt opengesteld voor alle omwonenden om zich op te abonneren.

Vragen

Vragen over dit bericht kun je stellen via communicatie@anteszorg.nl of via communicatie@fivoor.nl.