Nieuwsberichten Antes

Componence Asset List

03 april 2020

regulier-fusie-antes-be.png

Voor een beter aanbod van geestelijke gezondheidszorg in Rotterdam-Rijnmond, de Drechtsteden en op de Zuid-Hollandse eilanden zijn Antes en Bavo Europoort sinds oktober 2017 één organisatie. Tot op heden gebruiken we de namen Antes en Bavo Europoort naast elkaar. Per 20 april 2020 komt hier verandering in en gaan we verder onder de naam Antes.

Dat betekent dat de naam Bavo Europoort gaat verdwijnen. Tegelijk introduceren wij de nieuwe huisstijl van Antes. Dit betekent onder andere een nieuwe website, een nieuw logo, nieuwe e-mailadressen en andere telefoonnummers. We voeren de aanpassingen de komende periode geleidelijk door in onze uitingen. Wij zorgen ervoor dat u ons voorlopig via de bij u bekende gegevens ook kunt bereiken.

Wie is Antes

Antes is specialist in psychiatrie en verslaving en onderdeel van Parnassia Groep. Antes richt zich als ggz-instelling op volwassenen en ouderen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Wij bieden behandeling en begeleiding bij onder andere psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen en verslavingsproblematiek. Daarnaast hebben wij specifieke expertise op het gebied van niet aangeboren hersenletsel en ziekenhuispsychiatrie. Antes wordt bestuurd door een collegiaal bestuur, dat bestuurlijk en statutair verantwoordelijk is voor het strategisch beleid en de behaalde resultaten van het zorgbedrijf. Het bestuur bestaat per januari 2020 uit voorzitter Marianne van Duijn, vicevoorzitter Nicole Hermans, bestuurder Zorg Wim van Beek en bestuurder Bedrijfsvoering Bas Molijn.