Nieuwsberichten Antes

Componence Asset List

02 september 2020

regulier_logo+aafje+.jpg
Aafje en Antes zijn voornemens hun samenwerking te intensiveren om zorgprogramma ’s te ontwikkelen voor ouderen die te maken krijgen met dementie met ernstige gedragsproblemen als gevolg van een psychiatrische aandoening.

 

Ouderen blijven gelukkig steeds langer vitaal, actief en zelfstandig wonend. Echter een deel van de ouderen krijgt te maken met gezondheidsproblemen waarvoor zij zorg, ondersteuning of behandeling nodig hebben. Doordat meer ouderen ook steeds ouder worden, zien we dat de complexiteit van deze gezondheidsproblemen toeneemt. Dit stelt andere eisen aan de huidige en toekomstige zorg aan ouderen en vraagt om samenwerking tussen de ouderenzorg en de ggz.

Nicole Hermans, voorzitter bestuur Antes:
“Met onze patiënten innoveren wij voortdurend onze zorgprogramma’s en anticiperen we op toekomstige ontwikkelingen. Zo hebben we e-health toepassingen en andere digitale oplossingen zoals volledig online behandelingen ontwikkeld. Regionale samenwerking tussen zorginstellingen is belangrijk om grote overkoepelende problemen zoals de vergrijzing aan te pakken. Het gat tussen langer thuis wonen en het wonen in een instelling kunnen we dichten door innovatieve voorzieningen te creëren waar we gezamenlijk specialistische expertise onder een dak bieden.”
Guy Buck, voorzitter Raad van Bestuur van Aafje:
“Aafje en Antes werken al samen bij de zorg voor mensen met de diagnose dementie of een vermoeden van dementie, die met spoed opgenomen moeten worden in een verpleeghuis in verband met een crisissituatie thuis. Hiervoor is sinds juni een speciale gesloten afdeling, De IJsvogel, gerealiseerd bij Aafje Smeetsland in IJsselmonde. De positieve ervaringen hierbij zijn voor Aafje aanleiding om de samenwerking met Antes verder te intensiveren.”

Om de gezamenlijke plannen te bekrachtigen, hebben Aafje en Antes een intentieverklaring ondertekend. De visie en inhoud van de zorgprogramma’s worden de komende periode uitgewerkt.

De zorgprogramma’s worden onder meer aangeboden in een nog te ontwikkelen nieuwbouw kliniek voor mensen met dementie en gedragsproblematiek, te realiseren op het Antes terrein Poortmolen in Capelle aan den IJssel. Deze kliniek gaat de gedateerde kliniek van Antes voor ouderenpsychiatrie aan de Nieuwe Binnenweg vervangen. Aafje en Antes gaan in de nieuwe kliniek gezamenlijk de zorg realiseren voor specifieke doelgroepen.

Over Aafje

Aafje biedt een breed pakket aan ondersteuning in zorg, behandeling en welzijn in hun huizen, zorghotels en bij mensen thuis. Dit doen zij met ruim 6000 medewerkers en 1850 vrijwilligers voor bijna 18.000 klanten in de regio Rotterdam. Samen met ketenpartners streeft Aafje er elke dag naar de zorg voor kwetsbare ouderen te optimaliseren. Aafje realiseert jaarlijks een omzet van €265 miljoen.

Bevolkingsopbouw

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw in Nederland is de toenemende vergrijzing. In 1950 was minder dan 8% van de bevolking ouder dan 65 jaar. In 2018 is dit aandeel opgelopen naar 19% en de prognose is dat dit verder oploopt naar 25% in 2035.