Kosten van de behandeling

Diverse instanties vergoeden voor een (groot) deel de kosten van je verblijf, behandeling, en/of (woon)begeleiding en/of dagbesteding. Dit zijn je zorgverzekeraar, het zorgkantoor, de gemeente, of justitie. De indicatieaanvragen hiervoor en vergoedingen hiervan verschillen.

Je betaalt altijd je eigen risico. Dit is het bedrag dat je zelf moet betalen als je zorgkosten maakt. Voor 2020 is dat een bedrag van € 385 (net als vorig jaar). Pas daarna betaalt jouw zorgverzekeraar de resterende kosten. Het kan zijn dat je bij het sluiten van een zorgverzekering hebt gekozen voor een hoger eigen risico. Dan is dat bedrag voor jouw rekening. De zorgverzekeraar vergoedt de overige kosten.

Eigen bijdrage

Voor langdurige zorg waarbij je bijvoorbeeld zowel zorg ontvangt en ook (tijdelijk) woont in bijvoorbeeld een beschermde woonvoorziening, kan het zijn dat je een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en jouw woonplaats.

Lees alles over de kosten van je behandeling op de site van Parnassia Groep, waar Antes een onderdeel van is.