Patiëntenvertrouwenspersoon

De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) verleent ggz-patiënten advies en bijstand bij de handhaving van hun rechten. De wettelijke basis voor het pvp-werk vormen de Wet Bopz, wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (artikel 59) en het Besluit patiëntenvertrouwenspersoon Bopz.

 

Bij de Stichting PVP (of voluit: de Stichting PVP vertrouwenspersonen in de zorg) werken ruim 50 pvp’en. Zij werken in psychiatrische ziekenhuizen, op psychiatrische afdelingen van academische ziekenhuizen (PAAZ’en) en psychiatrische universiteitsklinieken (PUK’en).

Helpdesk

De Stichting PVP heeft een helpdesk. Deze is bereikbaar voor ambulante en klinische patiënten:

  • op werkdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur
  • op zaterdag van 13.00 uur tot 16.00 uur

T: 0900 - 444 88 88

Taken

De pvp besteedt het merendeel van zijn of haar tijd aan het helpen van individuele patiënten bij het vinden van een oplossing voor hun klachten en vragen over hun opname in, behandeling bij of bejegening door medewerkers van het ggz. Het grote voordeel hierbij is dat de pvp onafhankelijk van de instelling kan werken, en geen verantwoording aan deze instelling hoeft af te leggen. Onafhankelijkheid, laagdrempeligheid en geheimhoudingsplicht zijn, naast de partijdigheid voor de patiënten, de vier belangrijke pijlers in het pvp-werk. Voor patiënten zijn dit zeer wezenlijke aspecten van de pvp. Aangezien autonomie het wezenlijke bestaanskenmerk vormt voor de Stichting PVP richten de pvp'en zich in principe niet op familieleden of vertegenwoordigers.
 
Daarnaast verstrekt de pvp informatie over zijn werk en de rechtspositie van patiënten, bijvoorbeeld tijdens voorlichtingen aan patiënten. De pvp kan meldingen of signalen afgeven aan management, directie of bestuur van het ggz als zaken afbreuk doen aan de rechten van patiënten. Zij adviseren de cliëntenraad op hun verzoek.

Zie voor meer informatie: www.pvp.nl.

Gedragsregels PVP

De patiëntenvertrouwenspersoon krijgt door de Wvggz nieuwe wettelijke taken en andere werkwijzen. De stichting PVP heeft, in samenwerking met diverse belanghebbende partijen, maar vooral ook met cliënten zélf die recht hebben op advies en bijstand, de nieuwe werkwijzen ontwikkeld.
Uitgangspunt daarbij is steeds geweest dat cliënten optimaal worden ondersteund bij het realiseren van hun rechtspositie.
Die nieuwe werkwijzen staan in de Gedragsregels Stichting PVP 2020.

Daisy van den Berg

Daisy is werkzaam vanuit de stichting PVP voor alle klinisch opgenomen patiënten, BW en FACT.

Locaties psychiatrie

Vanuit de stichting PVP zijn Susanne Jonkers en Sander Janssen werkzaam.

Susanne Jonkers

Suzanne Jonkers is PVP voor: Kliniek U, Kliniek V, Trainingshuizen, Dijkwoningen, Bungalows, FACT Albrandswaard, BW Slinge, BW Maasveld, Lopp (BW en FACT), MFC Spijkenisse en MFC Hellevoetsluis.

Sander Janssen

Sander Janssen is PVP voor: Kliniek A, Kliniek B, Loodds, FVK, Blaak 4 en 5 en Zorgboulevard (klinieken en MPU).

  • T: 06 - 49 63 70 38
  • E: s.janssen@pvp.nl
  • Werkdagen: maandag t/m woensdag en vrijdag

Antes voorheen Bavo Europoort

Hans Arwert

Vanuit de stichting PVP is Hans Arwert PVP voor patiënten van Antes voorheen Bavo Europoort (klinieken, FACT en BW).

  • T: 06 - 17 43 31 99
  • E: h.arwert@pvp.nl
  • Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Ambulante patiënten

Ambulante patiënten en patiënten van IBW’s kunnen gebruik maken van de helpdesk van de Stichting PVP.
 
De helpdesk van de stichting PVP is te bereiken op 0900 - 444 88 88 (op werkdagen van 10.00 - 16.00 uur en zaterdagmiddag van 13.00 -16.00 uur) of per mail via helpdesk@pvp.nl.

Ook is er de mogelijkheid om te chatten met een helpdeskmedewerker, dagelijks tussen 19 en 21 uur en bereikbaar via de website van Stichting PVP: www.pvp.nl (rechtsboven klikken op chatten).