Omwonenden Poortugaal

Op deze pagina informeren wij omwonenden van het Antes terrein in Poortugaal over de ontwikkelingen op het terrein, delen wij informatie vanuit de klankbordgroep en doen we melding van eventuele incidenten die plaatsvinden. De pagina is momenteel in ontwikkeling.

Terrein Poortugaal

Op de Albrandwaardsedijk in Poortugaal bevindt zich de divisie Klinisch Zuid en Hoogbeveiligde Keten van Antes. Antes is onderdeel van Parnassia Groep. Op dit terrein bevinden zich diverse klinische voorzieningen, een kas, een restaurant, de beschermde woongroep Albrandswaard, een werk- en activiteitencentrum, kinderopvang Jip & Janneke, Albeda Zorgcollege en tbs-kliniek De Kijvelanden (onderdeel van Fivoor).

​​​​​​​

Patiënten & Behandeling

In de klinieken van Antes worden patiënten met psychische – en verslavingsproblemen behandeld. Samen met de patiënt en diens naastbetrokkenen werken wij aan het hervinden en behouden van de regie over het leven. Antes wil de ernstige gevolgen van een psychische aandoening tot een minimum beperken, waardoor onze patiënten weer op eigen kracht verder kunnen, naar eigen wensen sociale relaties kunnen aangaan en kunnen participeren in de samenleving.

Welke afdelingen zijn er?

Binnen de diverse klinieken wordt invulling gegeven aan een aantal klinische arrangementen. Deze klinische arrangementen zeggen iets over het doel, de doelgroep en de duur van de behandeling. Op het terrein van Poortugaal zijn de volgende klinische arrangementen te onderscheiden:

  • Acute kortdurende gesloten opname
  • Acute kortdurende open opname
  • Open en gesloten vervolgbehandeling algemene psychiatrie
  • Open en gesloten behandeling dubbele diagnostiek/verslaving
  • Langdurende zorg open en gesloten
  • Hoog beveiligde zorg (CIB)
  • Afdeling Forensische Zorg en Forensische verslaving kliniek

Klankbordgroep omwonenden

Samen met omwonenden heeft de divisie Klinisch Zuid van Antes een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep behartigt de belangen van omwonenden en is het eerste aanspreekpunt voor omwonenden van het Antes terrein. Het doel van deze bijeenkomsten is het delen van informatie vanuit de klinieken, het stellen van vragen en het delen van gedachten en ervaringen die omwonenden hebben over de klinieken van Antes. De klankbordgroep van Antes bestaat uit 8 leden en vergadert 6 keer per jaar.

Communicatie omwonenden

Op woensdag 3 juni 2020 heeft een virtuele bijeenkomst voor inwoners van Albrandswaard plaatsgevonden. De gemeente ging samen met Antes en Fivoor in gesprek met omwonenden over het verbeteren van de communicatie en informatievoorziening vanuit de instellingen van Antes en Fivoor. Van deze bijeenkomst is een kort verslag gemaakt.
Lees hier het verslag webinar 3 juni 2020.

Overlast/incidenten melden

Ervaar je overlast of heb je een dringende vraag of klacht die mogelijk van doen heeft met een patiënt van Antes? Dan kun je 24 uur per dag bellen naar nummer 088 - 357 07 00. Is er sprake van acute dreiging of gevaar, bel dan altijd met 112.