MijnAntes

Componence Asset List

ouderbegeleiding.png

Ouderbegeleiding is er voor de ouders/verzorgers van Youz. Het helpt je om bij te kunnen dragen aan de gedragsverandering van je kind.

Vier thema's

De module heeft vier thema's:

  • Verslaving
  • Opvoeden
  • Gesprek
  • Invloeden

Ouderbegeleiding is er voor de ouders/verzorgers van Youz. En voor ouders/verzorgers van jongeren die alcohol of drugs gebruiken. Of dreigen te gaan gebruiken.

Het programma bestaat uit doe- en leesoefeningen. Sommige oefeningen zijn een eenmalige opdracht. Voor andere oefeningen geldt dat je hetzelfde formulier tot vijf keer in kan vullen. Hiermee kun je de verandering bijhouden.