MijnAntes

Componence Asset List

doelen.png

Je wilt vooruit komen. Dat doet je in de behandeling door doelen te maken.

Je werkt samen met je behandelaar aan de doelen. De hele behandeling lang. Je evalueert tussendoor hoe het met jouw doelen gaat.

Doelgericht werken

Je vult zelf het doelenoverzicht in als dat lukt. Lukt het niet dan doet je behandelaar of begeleider dit. Voordat je doelen bedenkt, doe je eerst een lees- en doe-oefening. Daarna is het doelenoverzicht vrijgespeeld en altijd beschikbaar.

De oefening gaat over hoe je ergens doelgericht aan kan werken. Ook heeft het een meting van je tevredenheid over jouw leven. Het overzicht van de doelen en evaluaties kan op ieder moment geprint worden om aan je mee te geven, als je geen computer hebt.