Hulp bij jou in de buurt

Je kunt voor je behandeling naar één van onze locaties komen. Wanneer dit niet mogelijk is, kan Antes ook thuis hulp bieden.

In de regio Rotterdam-Rijnmond, de Drechtsteden en op de Zuid-Hollandse eilanden hebben wij onze kennis en expertise gebundeld in GGZ teams die elk in een eigen postcodegebied werken. In deze GGZ teams zijn (zorg)professionals vanuit meerdere disciplines actief.

GGZ teams in de wijk

De hulpverleners uit de GGZ-teams voeren de zorg- en behandeltaken uit en ondersteunen patiënten bij wonen en leven. We proberen hierbij altijd het eigen netwerk van de patiënt te versterken.

Zorg dichtbij

Antes biedt zorg en behandeling aan mensen met ernstige psychiatrische problemen zo dichtbij als mogelijk. Deze mensen herstellen het beste als zij hun kracht hervinden in hun eigen omgeving en binnen hun eigen netwerk. We proberen opnames zo kort mogelijk te houden en het liefst voorkomen we deze. Hiervoor organiseren we onze zorg en behandeling vanuit de wijk. Door een wijkgerichte aanpak werken we nog beter samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij onze patiënten.

ACT team Ouderen

Het ACT team Ouderen biedt ambulante hulpverlening aan mensen van 65 jaar en ouder. Wij zijn er speciaal voor ouderen met (een vermoeden van) ernstige problemen en beperkingen op uiteenlopende gebieden, waarbij sprake is van zorgmijdend/zorgwekkend gedrag, waardoor de patiënt noodzakelijke behandeling(en) misloopt. Het ACT team Ouderen is multidisciplinair en de behandeling die wordt geboden is gericht op rehabilitatie binnen de samenleving en het voorkomen van (her)opname in een instelling. Daarbij wordt intensief samengewerkt met het netwerk rondom de patiënt, zoals de familie en sociaal maatschappelijke instellingen. De patiënt krijgt zoveel en zo lang zorg als nodig is.