Bezoekbeleid

Bezoek is van harte welkom op onze locaties. Graag informeren wij je over onze corona-maatregelen. 

Voor ons staat de continuïteit van onze zorg en de gezondheid van onze cliënten, hun naasten en onze collega’s voorop. We volgen waar dat kan het landelijke beleid en Parnassia Groep beleid, en passen de maatregelen aan rekening houdend met de situatie in onze regio. 
Wij vragen onze bezoekers onderstaande maatregelen op te volgen. Je hoeft bij ons geen Corona-Check-pas of negatieve testuitslag te tonen. 


•    Ben je positief getest op Covid of heb je klachten die mogelijk wijzen op een Covid-besmetting: kom niet op bezoek en blijf thuis.

•    Houd zoveel waar mogelijk 1,5 meter afstand. 

•    Gebruik van een mondkapje is niet verplicht; het staat vrij om wel continu een mondneuskapje te blijven gebruiken.

•    Beperk het aantal bezoekers (op een klinische afdeling maximaal 2 per cliënt). Sommige afdelingen hebben speciale bezoekerskamers. Bespreek bij meerdere bezoekers of je buiten af kan spreken.

•    Volg de afdelingsregels en de aanwijzing van Antes-medewerkers. 

•    Neem de algemene corona-maatregelen in acht:

Bezoekers die zich niet aan bovenstaande maatregelen houden, kunnen wij vragen onze locatie te verlaten. Alvast bedankt voor je begrip en medewerking.