Wonen bij Antes

Een eigen huishouden hebben is niet altijd makkelijk. Wij kunnen je ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te wonen. Of (weer) te leren zelfstandig te wonen. Als dat niet meer gaat, hebben wij woonlocaties. Hier krijg je samen met anderen begeleiding bij het wonen. Je leert een goede bewoner en buurtbewoner te zijn.

Beschermd of begeleid wonen bij een van onze woonvoorzieningen kent verschillende mogelijkheden. Zo is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een eigen wooneenheid die onderdeel is van een groter geheel. Of je maakt gebruik van een eigen kamer en deelt de sanitaire voorzieningen met anderen. Bij de meeste woonvormen is er sprake van een gemeenschappelijke huiskamer en de mogelijkheid tot gemeenschappelijk maaltijdgebruik.

Er zijn verschillende locaties in de regio Rijnmond waar je kunt wonen. Afhankelijk van jouw situatie kijken we welke woonlocatie het beste bij jou past.

Hoe ziet wonen met begeleiding er uit?

Afhankelijk van je indicatie biedt Antes:

 • Zelfstandig wonen met begeleiding. Je woont zelfstandig en krijgt, afhankelijk van de gemeentelijke indicatie en in overleg met jou, op bepaalde momenten per week begeleiding.
 • Begeleid wonen met zorg. Je woont op een woonlocatie van Antes waar overdag en 's avonds begeleiding beschikbaar is en 's nachts alleen wanneer het nodig is.
 • Beschermd wonen met 24-uurs zorg. Je woont op een woonlocatie van Antes waar dag en nacht begeleiding beschikbaar is.

Welke begeleiding krijg je?

Samen met jou kijken we naar zaken die van belang zijn voor jouw leven. Welke begeleiding bij het wonen je door Antes geboden krijgt hangt af van de afspraken over de ondersteuning die gemaakt zijn tussen jou en de gemeente. Die afspraken zijn verwerkt in een arrangement. Wij stellen deze afspraken samen met jou vast. Een arrangement bestaat uit afspraken over wat je nodig hebt om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Je kunt daarbij denken aan afspraken over:

 • huisvesting
 • dagbesteding
 • persoonlijke verzorging
 • ondersteuning bij het huishouden
 • financiën en administratie
 • het gebruik van medicijnen
 • het opbouwen van sociale contacten
 • hulp voor jouw naastbetrokkenen en jouw persoonlijk functioneren

Bij de begeleiding kijkt Antes samen met jou zoveel mogelijk naar de ondersteuningsmogelijkheden in de wijk waar je woont of komt te wonen.

Voor wie?

Bij Antes kan je als volwassene met psychische klachten begeleiding krijgen bij het wonen.

Voor bepaalde groepen met een psychiatrische aandoening, hebben wij aparte woonvoorzieningen waar specifieke kennis is over de behoeften van die groep. Je kunt dan denken aan woonvoorzieningen voor: