Behandelingen

Heb je klachten, zoals een depressie, schizofrenie, angsten of een verslaving? Deze klachten zijn vaak goed te behandelen. Wij behandelen jouw klachten. Het doel is om de klachten weg te nemen en te voorkomen dat ze terug komen. Soms is het niet mogelijk om helemaal te genezen. We leren je dan beter met jouw klachten om te gaan. We bespreken ook met je of je andere problemen hebt. Bijvoorbeeld schulden, geen werk of woning. We helpen je dan om deze problemen aan te pakken.

Waar vindt de behandeling plaats?

Je wordt behandeld door een van de behandelaren van de ambulante teams. Deze teams zijn wijk- en regiogericht georganiseerd. De meeste behandelingen vinden plaats op een Antes-locatie dichtbij je huis. Als het nodig is, komt de behandelaar bij je thuis. Soms is het nodig om tijdelijk in onze kliniek te worden opgenomen. Een opname in een kliniek is altijd zo kort mogelijk en maakt altijd onderdeel uit van een ambulante behandeling.

Alleen jijzelf en de behandelaars die bij jouw behandeling betrokken zijn, mogen het medisch dossier inzien tijdens of na de behandeling. Uitsluitend wanneer je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, mogen anderen het dossier inzien.

Waar bestaat de behandeling uit?

Jouw behandeling bestaat onder andere uit persoonlijk contact met je behandelaar. Soms vindt een deel van de behandeling in groepsvorm plaats. Ook heb je een online, persoonlijke pagina waar je oefeningen kunt doen en informatie kan lezen.

Passende aanpak voor jouw klachten

Wij hebben veel ervaring in het behandelen van mensen met een psychische aandoening en/of verslaving. Er is altijd een passende aanpak voor jouw klachten. Neem daarom gerust contact met ons op. Ook als je twijfelt of wij iets voor je kunnen betekenen. Ook kunnen jouw familie en/of partner een beroep op ons doen.

Aanbod

Ieder mens is anders. Daarom krijgen alle mensen die bij Antes komen een behandeling op maat. Onze behandelaars zijn gespecialiseerd in jouw problemen. Je kunt vertrouwen op verantwoorde zorg en goede dienstverlening. Antes biedt op onderstaande wijze zorg:

Ambulante behandeling

Voor jouw behandeling ga je regelmatig naar een van onze locaties. Je behandelaar bespreekt met jou welke behandeling het beste voor je is. Er zijn verschillende behandelingen zoals voorlichting, behandeling met medicijnen en gesprekstherapie. We betrekken zoveel mogelijk je familie of naasten bij de behandeling.

Dag- en deeltijdbehandeling

Misschien is een deeltijdbehandeling iets voor jou. Je bent dan een paar dagen per week overdag bij ons. 's Avonds ga je weer naar huis. Zo werk je aan jouw klachten en blijf je tegelijk in je vertrouwde omgeving wonen.
Een deeltijdbehandeling kan bijvoorbeeld helpen als je een tijd opgenomen bent geweest. Je leert dan weer zelfstandig leven terwijl wij je daarbij ondersteunen.

Opname in een kliniek

Als het echt niet anders kan nemen we je op in één van onze klinieken. Antes doet er alles aan om opnames zo veel mogelijk te voorkomen. Een opname is bij ons altijd zo kort mogelijk, zodat je zo snel mogelijk terug kunt naar je eigen omgeving.

Hulp bij jou thuis

Heb je psychische klachten, zoals depressiviteit of een verslaving? Heb je ook problemen met de rest van jouw dagelijks leven? In dat geval kan ons wijkgerichte ggz-team of IBT-team (Intensieve Behandeling Thuis) je in je eigen omgeving helpen.

In jouw eigen omgeving

Het belangrijkste doel van een ggz-team of IBT-team is dat je je in je eigen omgeving redt. We kijken naar jouw klachten én naar je dagelijkse leven. Bijvoorbeeld jouw woning, werk, geldzaken, sociale contacten of vrije tijd. Daarbij sluiten we aan bij de mogelijkheden in jouw wijk of gemeente. Zo leer je niet alleen met je ziekte om te gaan. Je leert ook hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. Je geeft daarbij zelf aan wat je wilt en nodig hebt. De ene keer heb je misschien wat meer hulp nodig, dan een andere keer. We helpen je graag als je door jouw klachten vastgelopen bent.

Spoed

Centraal nummer

Om onze bereikbaarheid en service te verbeteren, heeft Antes één telefoonnummer voor alle acute psychiatrische - en verslavingshulpvragen.