Hoe wij helpen

Ieder mens is anders. Daarom krijgen alle mensen die bij Antes komen een behandeling op maat. Onze medewerkers gaan uit van de kracht, mogelijkheden en wensen van de patiënt en zijn omgeving. Vanuit de herstelgedachte behandelen we de patiënt zoveel mogelijk op een van onze locaties en zo nodig ook bij de patiënt thuis. Als een opname noodzakelijk is als onderdeel van de ambulante behandeling, kunnen patiënten terecht in onze gespecialiseerde klinieken.

Afhankelijk van jouw hulpvraag en wensen bieden wij onze zorg:

Aanbod

Ambulante behandeling

Voor jouw behandeling ga je regelmatig naar een van onze locaties. Je behandelaar bespreekt met jou welke behandeling het beste voor je is. Er zijn verschillende behandelingen zoals voorlichting, behandeling met medicijnen en gesprekstherapie. We betrekken zoveel mogelijk je familie of naasten bij de behandeling.

Dag- en deeltijdbehandeling

Misschien is een deeltijdbehandeling iets voor jou. Je bent dan een paar dagen per week overdag bij ons. 's Avonds ga je weer naar huis. Zo werk je aan jouw klachten en blijf je tegelijk in je vertrouwde omgeving wonen.
Een deeltijdbehandeling kan bijvoorbeeld helpen als je een tijd opgenomen bent geweest. Je leert dan weer zelfstandig leven terwijl wij je daarbij ondersteunen.

Opname in een kliniek

Als het echt niet anders kan nemen we je op in één van onze klinieken. Antes doet er alles aan om opnames zo veel mogelijk te voorkomen. Een opname is bij ons altijd zo kort mogelijk, zodat je zo snel mogelijk terug kunt naar je eigen omgeving.

Hulp bij jou thuis

Heb je psychische klachten, zoals depressiviteit of een verslaving? Heb je ook problemen met de rest van jouw dagelijks leven? In dat geval kan ons wijkgerichte ggz-team of IBT-team (Intensieve Behandeling Thuis) je in je eigen omgeving helpen.

In jouw eigen omgeving

Het belangrijkste doel van een ggz-team of IBT-team is dat je je in je eigen omgeving redt. We kijken naar jouw klachten én naar je dagelijkse leven. Bijvoorbeeld jouw woning, werk, geldzaken, sociale contacten of vrije tijd. Daarbij sluiten we aan bij de mogelijkheden in jouw wijk of gemeente. Zo leer je niet alleen met je ziekte om te gaan. Je leert ook hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. Je geeft daarbij zelf aan wat je wilt en nodig hebt. De ene keer heb je misschien wat meer hulp nodig, dan een andere keer. We helpen je graag als je door jouw klachten vastgelopen bent.

Spoed

Centraal nummer

Om onze bereikbaarheid en service te verbeteren, heeft Antes één telefoonnummer voor alle acute psychiatrische - en verslavingshulpvragen.