Familie en naasten

Wanneer iemand in jouw omgeving last heeft van psychische klachten, dan kan dat ook op jou veel invloed hebben. Mogelijk maak je je zorgen of weet je niet wat je moet doen. Het is niet altijd makkelijk om de ander te overtuigen om hulp te zoeken.

Wij vinden het belangrijk jou goed te informeren over en te betrekken bij de behandeling. Het is bekend dat optimale betrokkenheid van familie* bijdraagt aan herstel van jouw familielid. Je kunt altijd met jouw vragen bij onze behandelaren terecht.

Op jouw beurt ben je ook een informatiebron voor onze behandelaren. Jij kent jouw familielid, jouw ervaringen zijn heel belangrijk. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de behandelaar goed samenwerkt met de familie. Zo draag jij bij aan het herstel van jouw familielid.

* Met familie bedoelen wij nadrukkelijk eenieder die een directe relatie met de patiënt heeft. Dus alle naastbetrokkenen. Dit kan familie zijn (echtgenoten, partners, kinderen, etc.) maar ook goede vrienden, vrijwilligers of anderen die zich om andere redenen bij de patiënt betrokken voelen.

Antes

  • gaat gastvrij, met respect en zorgvuldig om met de familie;
  • informeert de familie helder en duidelijk over de behandeling en begeleiding van hun naasten;
  • betrekt de familie actief bij de behandeling van hun naasten;
  • biedt ondersteuning waar nodig.

Hier zetten we ons elke dag voor in. Omdat we graag rekening houden met jouw belangen, scherpen we op dit moment ons familiebeleid verder aan.

Daarnaast kun je, als je wilt, gebruik maken van:

Instemming van jouw familielid/naaste

Wij houden je graag op de hoogte van het verloop van de behandeling. Volgens de wet moet jouw familielid/naaste hier wel mee instemmen. Het komt voor dat een patiënt (tijdelijk) geen contact wenst met de familie: ook dan heb je recht op informatie. Je hebt recht op algemene, niet persoonsgebonden informatie en ondersteuning van onze kant.

Als de patiënt (tijdelijk) geen contact wenst, spant de behandelaar zich in om het contact tussen familie en patiënt zodanig te herstellen dat familie geïnformeerd en betrokken blijft of wordt.