Componence Asset List

VIP Team Zuid

Dynamostraat 18
3083 AK Rotterdam
088 358 53 48

Het Vroege Interventie Psychose Team Zuid  behandelt patiënten die voor het eerst een psychose doormaken en doen ook preventief werk.