Componence Asset List

Medisch Psyciatrische Unit (MPU)

Maasstadweg 96
3079 DZ Rotterdam
088 – 358 76 00

Op de MPU is er de mogelijkheid tot (tijdelijke) overname van een patiënt met complexe, ernstige somatische en psychiatrische aandoeningen, die voor beide aspecten klinische, multidisciplinaire behandeling nodig heeft. De MPU biedt gerichte diagnostiek en behandeling op psychiatrisch èn op somatisch vlak. De MPU bevindt zich op de Zorgboulevard en heeft een intensieve samenwerking met de somatisch specialisten van het Maasstad Ziekenhuis.