Woonlocatie Klaasje Zevensterstraat

De gemeente Rotterdam is voornemens om, in samenwerking met Antes en SOR, een nieuwe woonlocatie te vestigen op de Klaasje Zevensterstraat 6 in Hoogvliet. Op deze website geven we antwoord op vragen die mogelijk bij u leven. Deze wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. Mist u informatie?

Stel uw vraag​​​​​​​

Waar komt de voorziening?

Deze beschermde woonvorm komt in de voormalige kantoorruimte van de kinderopvang, op hoek van de Aveling en de Digna Johannaweg (complex van de SOR). De voorziening heeft een aparte ingang en er is geen interne doorgang naar de woongebouwen.

Wat voor voorziening is het?

Het is een Beschermde Woonvoorziening (BW), ookwel een kleinschalige woonvorm voor 34 mensen en waar gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week professionele begeleiding aanwezig is.

Wie komen er wonen?

In deze beschermde woonvorm gaan 34 kwetsbare Rotterdammers wonen die door chronische psychische klachten niet zelfstandig kunnen leven. Op deze locatie worden ze medisch begeleid en krijgen ze hulp op het gebied van wonen, werken, dagbesteding en bijvoorbeeld het leggen en onderhouden van sociale contacten. Het gaat om mensen die erg kwetsbaar zijn en gebaat zijn bij rust, regelmaat en orde. Er is 24 uur per dag begeleiding op de groep aanwezig. De begeleiding is ook aanspreekbaar voor de bewoners uit de omgeving. U kunt dus altijd met vragen bij de begeleiding terecht.

Zijn de bewoners verslaafd aan drugs en drank?

Nee. Bij de bewoners van deze woonvoorziening is er geen sprake van langdurig en intensief gebruik van drank en harddrugs. Psychiatrie staat bij deze groep op de voorgrond. De behandeling is gericht op een gezonde, stabiele leefstijl.

Wanneer komen de nieuwe bewoners?

Dat is nog niet bekend en afhankelijk van het proces van de bouwvergunning die nodig is om het gebouw woonklaar te maken. We verwachten dat we de nieuwe bewoners aan het einde van de zomer, begin najaar 2021 kunnen verwelkomen. Zodra hier meer over bekend is, worden alle omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd.

Hoe verloopt de samenwerking met de buurt?

Het is belangrijk dat bewoners in de wijk prettig en veilig met elkaar kunnen samenleven. Antes, gemeente Rotterdam en SOR willen hier actief aan bijdragen, door gezamenlijk eerst een klankbordgroep met buurtbewoners op te richten. In deze klankbordgroep zitten onder andere medewerkers van Antes, de gebiedsorganisatie van de gemeente, bewoners van de woontorens Aveling, SOR en politie. Samen maken we afspraken en delen we ervaringen. Ook u als omwonende kunt meedoen met deze klankbordgroep. Vanuit de klankbordgroep wordt een beheercommissie aangesteld en beheerovereenkomst gesloten. Zo zorgen we dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Hoe verloopt de communicatie met omwonenden?

Op deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Gaat u liever persoonlijk in gesprek met Antes, Gemeente Rotterdam of SOR? Dat kan ook. U kunt een afspraak maken voor een inloop uur. Hierbij houden wij ons aan de coronamaatregelen van het RIVM.

Maak een afspraak​​​​​​​

Wij zetten ons graag gezamenlijk in om de wijk leefbaar en prettig te houden voor iedereen en hopen op uw medewerking te mogen rekenen.