Buurtbewoners paginakop

Woonlocatie Klaasje Zevensterstraat

Woonlocatie Klaasje Zevensterstraat

De gemeente Rotterdam was voornemens om, in samenwerking met Antes en SOR, een nieuwe woonlocatie voor kwetsbare Rotterdammers te vestigen op de Klaasje Zevensterstraat 6 in Hoogvliet.

Tijdens de ontwikkeling van de beschermde woonvoorziening zijn we geconfronteerd met een aantal onvoorziene zaken. Hierdoor hebben we besloten geen beschermde woonvoorziening te starten op de locatie Klaasje Zevenster. De omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd per brief.

Redenen voor dit besluit

Door aanvullende eisen bij de aanpassing van het pand kunnen wij de voorziening niet inrichten zoals beoogt. Hierdoor zijn er grote vraagtekens ontstaan bij de geschiktheid van de locatie als woonvoorziening voor de beoogde doelgroep. De benodigde investeringen voor Antes vallen aanzienlijk hoger uit. Een ander punt is de lange wachttijd voor de omgevings-vergunning, inclusief de bestemmingswijziging. Doordat één en ander aanzienlijk meer tijd vergt worden we geconfronteerd met kosten die niet waren voorzien. Op grond van genoemde punten vindt Antes het niet verantwoord om de hoge investeringen te doen. Antes heeft de gemeente Rotterdam inmiddels op de hoogte gesteld van haar besluit. SOR gaat zich beraden op de invulling van het pand.

Stel uw vraag