Buurtbewoners paginakop

Woonlocatie Hippiashof

Woonlocatie Hippiashof

De gemeente Rotterdam is voornemens om, in samenwerking met Antes en Havensteder een nieuwe, tijdelijke woonlocatie te vestigen op de Hippiashof 4. Nevenadressen zijn Hippiashof 10 en Platostraat 3. De voorziening ligt in de Zenobuurt, aan de noordoost rand van Lombardijen in Rotterdam. Dit was een zorglocatie van ASVZ, een woonvoorziening voor kinderen met een verstandelijke en vaak ook lichamelijke beperking.

Op deze website geven we antwoord op een aantal vragen die er mogelijk leven. Deze wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. Mis je informatie?

Stel uw vraag

Wie komen er wonen?
In deze beschermde woonvorm gaan 29 kwetsbare Rotterdammers wonen die door psychosociale- en verslavingsproblemen niet zelfstandig kunnen leven. Op deze locatie worden ze medisch begeleid en krijgen ze hulp op het gebied van wonen, werken, dagbesteding en bijvoorbeeld het leggen en onderhouden van sociale contacten. Het gaat om mensen die erg kwetsbaar zijn en gebaat zijn bij rust, regelmaat en orde. Er is 24 uur per dag begeleiding op de groep aanwezig. De begeleiding is ook aanspreekbaar voor de bewoners uit de omgeving. Je kunt dus altijd met vragen bij de begeleiding terecht.

Wat doen de bewoners de hele dag?
De bewoners leven in een normaal dagritme en worden ’s ochtends gewekt. Na de ochtendrituelen en het gezamenlijke ontbijt gaan ze werken of hebben ze dagbesteding. Van elke bewoner wordt verwacht dat hij/zij in ieder geval 20 uur per week deelneemt aan een vorm van activering. Ze kunnen in hun vrije tijd meedoen aan sport of andere activiteiten, maar het staat hen vrij om dat op hun eigen manier in te vullen. Om 23.00 uur moeten ze als regel weer binnen zijn. Over het algemeen is men na de inspanningen overdag geneigd vroeg naar bed te gaan.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mogen bewoners buiten het pand, in de directe omgeving, drugs of drank gebruiken?
Nee, hier wordt streng de hand aan gehouden.

Mogen de bewoners vrij in- en uitlopen?
Ja. In deze woonvoorziening krijgt men begeleiding en er zijn huisregels, maar het is geen gevangenis. De aard van de begeleiding en zorg hangt af van de mate van zelfstandigheid van een patiënt. De woonlocatieis hun ‘thuis’,

Wanneer komen de nieuwe bewoners?
Er moeten eerst nog kleine werkzaamheden worden verricht, zoals reparaties, verven en schoonmaken. Als alles goed gaat, dan zijn alle nieuwe bewoners eind 2020 / begin 2021 in het paviljoen aan de Hippiashof 4 verhuisd en zullen zij daar naar verwachting tot ongeveer eind 2023 / begin 2024 verblijven.

Wanneer vertrekken alle bewoners van de ASVZ?
ASVZ gaat het zorgcomplex verlaten. De verhuizing van de ASVZ gebeurt gefaseerd. Ze zijn al verhuisd uit paviljoen 1. Het contract met ASVZ loopt tot medio 2021 voor de zorglocaties paviljoen 2 en 3.

Gaan er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van de parkeergelegenheid?
​​​​Nee. Er zat een zorgaanbieder in het pand en er komt qua personeelsbezetting een vergelijkbare groep terug. De parkeerbezetting zal vergelijkbaar zijn.

Past deze woonvorm in het bestemmingsplan?
Het gebouw aan de Hippiashof is qua omvang en omgeving geschikt voor een beschermde woonvoorziening. Het beoogde gebruik past in het bestemmingsplan; het gebouw is reeds in gebruik geweest als zorglocatie. In dit deel van de stad is er ruimte voor zo’n voorziening volgens het door de gemeenteraad vastgestelde zoneringskader (oranje zone). Het is een rustige, prikkelvrije omgeving voor de bewoners van de voorziening.

Hoe verloopt de samenwerking met de buurt?
Het is belangrijk dat bewoners in de wijk prettig en veilig met elkaar kunnen samenleven. Antes, de gemeente Rotterdam en Havensteder willen hier actief aan bijdragen. Daarom richten wij graag samen met de buurtbewoners, samen met jou, een gezamenlijke beheercommissie op. In deze beheercommissie zitten onder andere medewerkers van Antes, de gebiedsorganisatie van de gemeente, Havensteder en de politie. Samen maken we goede afspraken en delen we ervaringen. Ook wordt hierbij een beheerovereenkomst gesloten. Zo zorgen we dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Hoe verloopt de communicatie met omwonenden?
Op deze website houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Ga je liever persoonlijk in gesprek met Antes, gemeente Rotterdam of Havensteder? Dat kan ook. U kunt een afspraak maken voor een inloop uur. Hierbij houden wij ons aan de coronamaatregelen van het RIVM.

Maak een afspraak​​​​​​​

Wij zetten ons graag gezamenlijk in om de wijk leefbaar en prettig te houden voor iedereen en hopen daarbij op jouw medewerking te mogen rekenen.